Pregled varnostnih stopenj uničevanja
 
Tri kategorije zaščite

Tri kategorije zaščite


Razredi zaščite določajo potrebo po zaščiti podatkov in jih klasificirajo v ustrezne varnostne nivoje.

RAZRED ZAŠČITE 1

Normalne potrebe po varnosti za interne podatke, ki so dostopni relativno velikemu številu ljudi. Nepooblaščeno razkrivanje podatkov bi imelo omejen negativen vpliv na podjetje. Zaščita osebnih podatkov mora biti zagotovljena. V nasprotnem primeru lahko pride do tveganja za položaj in finančno situacijo določene osebe.

RAZRED ZAŠČITE 2

Zahteva po visoki varnosti zaupnih podatkov, ki so namenjeni manjši skupini oseb. Nepooblaščena uporaba bi imela znaten učinek na podjetje in bi lahko bila v nasprotju z zakonodajo. Zaščita osebnih podatkov mora biti visoka. V nasprotnem primeru bi to pomenilo znaten riziko socialnemu statusu in finančnemu položaju tega posameznika.

RAZRED ZAŠČITE 3

Zahteva po zelo visoki varnosti za posebno zaupne in skrivne podatke, znane le zelo majhni skupini ljudi z avtoriziranim dostopom. Nepooblaščeno razkritje bi imelo resne posledice za podjetje (v smislu njegovega obstoja) in pomeni kršitev profesionalne molčečnosti, pogodbe ali zakonodaje. Zaščita osebnih podatkov mora biti nujno zagotovljena. V nasprotnem primeru je lahko ogroženo življenje, osebna varnost ali drug riziko določene osebe.

Šest kategorij materialov

Šest kategorij materialov

Poleg papirja, DIN 66399 pokriva še 5 drugih nosilcev podatkov:

Uničevalniki dokumentov Dahle so optimizirani za različne materiale. Ne glede na to, ali so podatki klasično natisnjeni na papirju ali če želite uničevati digitalne podatke, boste z DAHLE uničevalniki zagotovo dosegli varnost, ki jo potrebujete!

  • P - Informacije, prikazane v originalni velikosti (papir, filmi, tiskane oblike)
  • F - Informacije, prikazane v zmanjšani obliki (mikrofilmi, prosojnice)
  • O - Informacije na optičnih nosilcih (CD, DVD diski)
  • T - Informacije na magnetnih nosilcih (ID kartice)
  • H - Informacije na elektronskih nosilcih podatkov (čipirane kartice)
  • E - Informacije na trdih diskih z magnetnimi nosilci podatkov

Odkrijte kako Dahle uničevalniki dokumentov in varno uničijo katerikoli tip podatkov ter izberite svoj idealni uničevalnik iz naše široke ponudbe.

Varnostni nivoji za uničevanje papirja // razrez papirja na varen način z DAHLE UNIČEVALNIKI

Varnostne stopnje pri uničevanju dokumentov po DIN 66399

Zaupne podatke spustite v naše roke!

Securely shredding information in original size

Kraja in zloraba zaupnih podatkov ni omejena le na računalniške podatke, ampak tudi na dokumente, ki so odvrženi v koše za smeti. Dahle ima za vas ustrezen uničevalnik dokumentov, z ustreznimi varnostnimi zahtevami. Na ta način pomembni podatki ne bodo prišli v napačne roke.